Doby, kdy se do většiny českých garáží vstupovalo po otevření dvou plechových křídel zavěšených na zarezlých pantech, jsou pryč. Současný trh nabízí dostatek typů a při hledání optimálního řešení pro domovní garáž je z čeho vybírat.