Nové možnosti ve stavění zdí otevírá tvarovka z přírodních materiálů s plnicí hmotou minerálního původu (Perlit).

Hodnotou součinitele tepelné vodivosti překonává hranici dosahovanou u běžných tvárnic řádově o 40 % a hodnota součinitele prostupu tepla výrazně překračuje požadavky normy pro obvodové zdivo.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Proto je tento materiál vhodný pro jednovrstvé zdivo i při požadavku na zvýšený tepelný odpor obvodových stěn (R = 4,7 m2K.W-1 při omítnutém zdivu tloušťky 430 mm) a pro objekty s nízkou spotřebou energie.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Tvarovka z přírodních materiálů s plnicí hmotou minerálního původu (Perlit).Nevznikají tepelné mosty

Tvarovka má dokonale rovnoběžné, přesně zbroušené ložné spáry, které dovolují ukládání na maltové lože o tloušťce pouhých 2 mm. Nevznikají tak tepelné mosty a ušetříte zdicí maltu.

Díky snížení vnitřní vlhkosti zdivo rychleji vysychá a klesá také riziko vzniku prasklin. Zdivo z Liaporu se navíc vyznačuje téměř nulovou vzlínavostí a zaručuje vysokou protihlukovou ochranu (Rw = 52 dB). Je snadno recyklovatelné a garantuje stupeň A požární odolnosti.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem