Neustále rostoucí ceny paliv a energií mění trendy ve stavebnictví. Jednou z novinek je i využití odpadních a recyklovaných materiálů a jejich znovuzapojení do stavebního procesu, které pomáhá snížit energetickou náročnost výstavby.