Při výběru interiérových dveří je zapotřebí zohledňovat mnohá kriteria, která si při jejich nákupu často ani neuvědomujeme.