Elektronika patří neodmyslitelně k běžnému standardu bydlení. Její zapojení do řízení provozu domu otevírá nové možnosti zejména při úsporách energie.