V interiéru člověk stráví neuvěřitelných 70 až 90 % života. Přitom 87 % každodenních smyslových vjemů „konzumuje" zrakem a jen 13 % pak vnímá ostatními smysly. Denní světlo v interiéru je tudíž nezbytnou podmínkou života a naprosté většiny smyslových poznatků.