Ve chvíli, kdy má rodina více dětí a dispozice bytu neumožňuje oddělené pokoje, je potřeba společný dětský pokoj přizpůsobit věku jeho uživatelů, respektovat originalitu každého jedince a zároveň jim dopřát na 20 m² dostatek soukromí, zvláště v případě opačného pohlaví sourozenců jako v tomto případě.