Všimli jste si, že při výběru kuchyní jsme jaksi odvážnější než u jiného vybavení? Volíme zde často barvy a materiály, které bychom se (alespoň zatím) do zbytku interiéru báli použít. Kuchyně tedy udávají budoucí trendy i pro ostatní vybavení bytu a domu.