Tentokrát vás zajímalo, jak předejít potížím s velkoplošnou dlažbou.

Problém

V obytném prostoru rodinného domu chceme položit velkoformátovou dlažbu 90 × 90 cm a 90 × 15 cm. Po dřívější pokládce těchto formátů v hale se nám už vyskytly následující problémy: vydrolují se spáry, některé dlaždice – zejména formátu 90 × 15, praskají a uvolňují se. Přitom jsem použil flexibilní lepicí tmel třídy C-2 a postupoval jsem metodou jednostranného lepení. Nechápu tedy, v čem je problém a kde se stala chyba?

Ladislav Dvořák, Spačice 

Řešení

Příčinou může být fakt, že jste použil jednostranné lepení bez použití fluidního nebo litého lepicího tmelu, které mají tu vlastnost, že přilnou celoplošně k rubové straně dlaždice. V takovém případě mohla mezi podkladem a dlaždicí zůstat volná místa, to vedlo k namáhání dlaždic a následnému praskání nebo uvolňování. To vysvětluje i drolení spárovací hmoty. Důvodem může být i nesprávné rozdělení dlažby do dilatačních celků (jde o pružné oddělení dlažby od pevných konstrukcí). Před zahájením prací si vždy zjistěte:

1) Druh podkladního materiálu – betonový potěr, anhydritový potěr, sádrovláknité desky, dřevovláknité desky apod. Dále pro zjednodušení uvádím pouze betonový potěr.

2) Vyzrálost podkladu a jeho zbytková vlhkost musí být posouzená i ve vztahu k faktu, zda potěrem bylo zalito podlahové vytápění či nikoli. Zbytková vlhkost zaměřena CM metrem je předepsaná maximálně 2 %.

3) Pevnost a soudržnost podkladu a zároveň celkovou skladbu podkladních vrstev, kterou zjistíme sondou nebo u novostaveb ze stavební dokumentace.

4) Rovinnost podkladu a případné výtluky a trhliny v podkladu. U trhlin je nutné zjistit, zda jsou statické nebo smršťovací. 

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Příprava podkladu

1) Po vyčištění podkladu provedete celkovou důkladnou penetraci za pomoci penetračního a zpevňovacího přednátěru weber.podklad A naředěného vodou, který se na podklad nanáší válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách podle savosti.

2) Po penetraci podkladu se vyspraví případné výtluky opravnou cementovou hmotou weber.bat opravná hmota a případné trhliny dvousložkovou hmotou weber.floor sešívač.

3) Po sešití, opravách a penetraci podkladu přistoupíte ke znivelovaní podkladní vrstvy pomocí cementových rychleschnoucích samonivelačních hmot (weber.floor 4150 nebo weber.floor 4160) v tloušťkách, které vám zaručí dokonalé povrchové srovnání plochy, na kterou budou kladeny velkoformátové keramické dlaždice. Na dvoumetrové lati nesmí být nerovnosti větší než 2 mm.

4) Pokud je dokonale srovnán povrch podkladu, přistoupíte k vlastnímu kladení a lepení dlaždic:

Lepení keramických dlaždicLepení dlaždic

1) K lepení velkých formátů dlaždic jsou nejvhodnější fluidní cementové lepicí tmely třídy C2TE – S1, které snižují pracnost kladení dlaždic, zlepšují jejich celoplošné přilnutí k lepicímu tmelu a v neposlední řadě přinášejí i úsporu lepicích tmelů. (Mezi takové patří například weber. for profiflex 1000 LD, weber.for duoflex apod.) Lepicí tmely se po rozmíchání s vodou nanášejí pomocí zubových ocelových hladítek s vyššími velikostmi zubů, vzhledem k formátu a velikosti dlaždice.

2) Do naneseného fluidního cementového lepicího tmelu se vtlačí velkoplošné dlaždice a dokonale se vytlačí z mezivrství přebytečný vzduch a dlaždice se stabilizuje poklepem plastové nebo pryžové paličky.

3) Po nakladení a stabilizaci dlaždic zachovejte 12 až 48hodinovou technologickou přestávku pro uzrání lepicího tmelu podle jeho druhu. Poté dokonale vyčistíte zbytky lepicího tmelu ve spárách mezi dlaždicemi a přistoupíte k vlastnímu spárování dlažby pomocí spárovacích cementových hmot třídy CG2 WAr, kterou například reprezentuje spárovací hmota weber.color perfect. Jakmile ukončíte spárování, celou plochu řádně očistíte molitanovou houbou s vodou.

4) Plná zátěž řádně zaspárované dlažby je možná po 24 až 48 hodinách.

radí: Miroslav Trnka, Produkt manager pro lepidla na obklady a dlažby SGCP CZ, a. s.

logo MessengerPoslat Messengerem