Rozhodující roli ve výsledném estetickém účinku kytice hraje váza, proto jejímu výběru musíme věnovat náležitou péči.