Ležíte rádi? Jistě, kdo by neležel rád. V tomto ohledu se všichni shodnou, každý si přece rád poleží, pospí, zarelaxuje či polenoší. Otázka však stojí jinak, a to na čem ležet.