Letošní povodně překvapily mnoho majitelů domů. Nevyzpytatelný přírodní živel ukázal svou sílu a po jeho ústupu přicházejí na řadu práce, kterými se majitelé snaží dosáhnout původního stavu svých domovů. Společnost Xella CZ vyjadřuje svou podporu všem, kterým povodeň zasáhla do životů. Nabízíme pomoc v tom, čemu rozumíme nejlépe. Pokud voda poškodila nebo úplně zničila váš dům, jsme připraveni vám poradit ohledně vysoušení a statiky, nebo poskytnout stavební materiál na jeho opravu.

Stačí, když lidé postižení povodněmi kontaktují společnost Xella CZ prostřednictvím formuláře na stránce ytong.cz. Pověření pracovníci Xella CZ pečlivě prostudují každý případ, aby dokázali jednotlivcům pomoci podle individuálních potřeb. Kromě poradenství s vysoušením a statickým zhodnocením domů po záplavách jsou připraveni poskytnout stavební materiál Ytong těm, jejichž domy povodeň zničila. Navíc jako zkušený partner v povodňové problematice z roku 2002, přináší souhrn instrukcí z ošetření zaplavených domů z Ytongu.

Vysoušení vlhkých stavebních konstrukcí

Vlhkost interiéru je při úplném promočení stěn v prvních 2 až 4 týdnech vysoká. Doba vysušení závisí hlavně na intenzitě větrání a povětrnostních podmínkách (teplota a relativní vlhkost vnějšího vzduchu). Nábytek by se měl odsunout od vlhkých stěn aspoň 10 cm, aby mohl i v těchto místech proudit vzduch. Po povodni v letních měsících by se mělo zajistit neustálé větrání prostor. Okna ponechte aspoň pootevřená a dveře v interiéru nechte otevřené úplně. Velmi účinné je vertikální větrání celé budovy od sklepa až po střechu otevřenými střešními okny.

Po povodni v topné sezóně, především v prvních týdnech, je vhodné ve všech místnostech s vlhkými stěnami normálně topit a po jedné až dvou hodinách nechat budovu příčně provětrávat po dobu 5 až 10 minut. V nočních hodinách se doporučuje topení netlumit a větrat ventilačními okny. V případě, že po vysušení klesnou venkovní teploty pod bod mrazu, může dojít k lokálním poškozením zdiva na vnější straně, které je možné opravit vysprávkovou maltou Ytong.

Za 2 až 4 týdny po povodni se ustálí vlhkost povrchu stěn. Sníží se i vlhkost v interiéru zhruba na úroveň vlhkosti novostavby při prvním nastěhování. Tato vlhkost bude nadále klesat spolu s vysycháním stavby. Při vytápění je nutné dodržovat správný režim větrání. Vlhkost interiéru závisí nejen na stěnách, ale i na ostatních vlhkých plochách. Riziko tvorby plísní je v provlhnutých stavbách vysoké. Pokud dojde k napadení plísněmi, je to známka toho, že stavba není stále dostatečně vysušená. Plísně zlikvidujeme k tomu určenými chemickými přípravky a je nutné i nadále zvýšit intenzitu větrání, případně i topení.

Přístroje na vysoušení

Nezávisle na materiálu zdiva může při rychlém a intenzivním vysoušení pomocí vysoušečů dojít k poškození stavebních konstrukcí trhlinami. Použití těchto přístrojů je vhodné, jen pokud se musí zkrátit doba vysoušení povrchů stěn na méně než uvedené 2 až 4 týdny. Zpravidla stačí používat tyto vysoušeče po dobu jednoho týdnu. Odvlhčovače je vhodné použít ve špatně větraných sklepech apod. Přitom by se měly používat jen přístroje, které vedou k povrchovým teplotám zdiva maximálně 40 oC. Vysušovací přístroje nesmějí vypouštět CO2, protože ten může napadnout strukturu zdiva. Doporučujeme použít zářičové vysoušeče místo kondenzačních přístrojů.

Vlastnosti materiálu Ytong po navlhnutí

Pod vodou materiál úplně provlhne za cca 2 až 3 dny. Rychlost nasáknutí je přitom nižší než u cihel

Pevnost v tlaku

Kontrolní zkoušky prokázaly, že pevnost vodou nasycených tvárnic Ytong podstatně neklesá a je maximálně 20% pod úrovní průměrné pevnosti. Pokud byly dodržované normami stanovená pravidla pro projektování, není statika stěn při tomto snížení pevnosti tvárnic ohrožená. Po vysušení se pevnost vrátí na původní hodnotu.

Tepelněizolační vlastnosti

Tepelná vodivost se při provlhnutí zvětšuje. Po vysušení klesá a tepelněizolační vlastnosti se vrátí na původní hodnoty.

Protikorozní ochrana vyztužených dílců

Výztuž pórobetonových překladů a panelů Ytong je ošetřená při výrobě speciální protikorozní vrstvou, která je voděodolná.

Omítky

Vnější omítky nebývají většinou poškozené a často je není nutné odstraňovat, někdy je nutné fasádu vyčistit (v případě pochybností se obraťte na výrobce omítky). Vnitřní omítky mohou být vodou narušené a je možné je opravit. Keramické obklady stačí většinou jen vyčistit.

Kontakt s topným olejem

Při kontaktu s topným olejem (naftou), benzínem a lihem nedochází ke ztrátě pevnosti tvárnic a zdiva. Povrchové znečištění olejovými emulzemi je možné odstranit umytím čistou vodou. Zápach a případné ohrožení zdraví v průběhu vysoušení závisí na koncentraci těchto látek ve vzduchu. V tomto případě doporučujeme se obrátit na příslušené instituce (hygienická stanice apod.). Tento problém nezávisí na stavebním materiálu.

Znečištění škodlivými látkami z povodňové vody

Škodlivé látky se při povodni většinou silně zředí a zdivo nepoškodí. K poškození mohou vést koncentrované chemikálie, hlavně kyseliny. V těchto případě je možné posoudit vliv těchto chemikálií na stavbu až po zjištění jejich složení, koncentrace a rozsahu napadnutí konstrukcí.

Výkvěty

Při vysychání úplně promočeného zdiva se mohou na povrchu tvořit skvrny z jemných bílých výkvětů. Jedná se o výkvěty ze solí, které rozpustila voda ve zdivu a transportuje je na povrch (jsou ve všech zdicích materiálech, nezaměňovat za plísně). Po vysušení je možné tyto skvrny (výkvěty) odstranit kartáčem.

Další užitečné informace a rady najdete na stránce www.ytong.cz.

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem