Sklepy plné vody, rozmáčený majetek, spláchnutá zahrada. Povodně jsou nemilé a odstraňování jejich následků je ještě horší. Základem všeho je zdravotně nezávadná voda ve vaší studni. Pojďme si tedy říct, jak se při tom všem úklidu alespoň neotrávit a zajistit si vlastní pitnou vodu.

Sanaci studně provádějte za přítomnosti minimálně tří osob, abyste mohli osobě sestupující do studně případně poskytnout první pomoc. Nejprve očistěte vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a pak pod tlakem opláchněte čistou vodou. Použít k tomu můžete vysokotlaký čistič.

Následně se voda ve studni musí úplně odčerpat. Ideálně čerpadlem, které vysaje vše až do jednoho milimetru. Po vysátí veškeré závadné vody přichází na řadu ujištění o absenci jedovatých plynů a důkladné mechanické vyčištění vnitřku studně a čerpacího zařízení. Po odstranění odpadu a vody z mechanického čištění, ošetřete vnitřek studně 5% roztokem dezinfekce Sava Original.

Jednoduše jeden litr tohoto přípravku rozřeďte 19 litry vody. Jakmile důkladně opláchnete stěny studně čistou vodou, kterou odčerpáte, musíte vyměnit stávající pokryv dna za nový. Pak už zbývá studnu jen naplnit a provést standardní dezinfekci vody. Teprve pak můžete odebrat vzorek vody pro laboratorní kontrolu.

text: Adam Krejčík

logo MessengerPoslat Messengerem