Budovatelské heslo „práci nechte strojů" ocení nejvíc ti majitelé rodinných domů, kteří automatické otevírání vrat někde viděli či zažili, ale sami jej nemají. Hrůza! Musíte i za deště a veskrze nechutného počasí vystupovat z vozu, hledat klíče po kapsách a pak ještě bránu zamykat. A to ani nezmiňujeme bezpečnostní hledisko, které se zdaleka netýká jen řidiček. Jak postupovat, když si chcete vrata osadit automatem?