Komín primárně slouží k odvedení škodlivých a nebezpečných látek, které vznikají při hoření. To ale zdaleka nestačí, kromě vysokých nároků na bezpečnost v posledních desetiletích stále výrazněji vystupuje do popředí i úspora energie. Komín totiž může působit značné tepelné ztráty.