Mladý architekt se rozhodl zachovat hodnoty průmyslové architektury devatenáctého století a přebudovat bývalou trafostanici na nízkoenergetické bydlení.