Balkony, lodžie či terasy patří mezi nejnamáhanější konstrukce domu. Proto je nutné věnovat konstrukci a výběru materiálů na jejich stavbu či rekonstrukci maximální pozornost.