Od Nového roku se potýkáme se změnami v právní úpravě katastru nemovitostí, s nimiž úzce souvisí také vyhotovování geometrického plánu. Ten je důležitým podkladem pro katastr nemovitostí. Je zapotřebí například ke kupní smlouvě, ke kolaudačnímu rozhodnutí, k rozhodnutí o přidělení čísla popisného či k vymezení věcného břemene na pozemku.