Pokud v povědomí odborné a samozřejmě i laické veřejnosti ještě stále přežívá dělení na „cihláře“ a „betonáře“, dnes už chtě nechtě musí obě kategorie zainteresovaných respektovat i „dřevaře“. Domy postavené z dřevěných prvků mají spoustu reálných podob.