Máte starší dům a v něm zastaralé olověné rozvody vody? Až do 15. února máte ještě šanci podat žádost o dotaci na jejich rekonstrukci (výměnu).

Dotaci lze poskytnout fyzickým i právnickým osobám v maximální výši 20 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti o zmíněnou podporu končí dnem 15. února 2013, neboť dotace musí být vyčerpána ještě v letošním roce. Nejde o nic nového, neboť v ČR existuje národní program Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů už od roku 2004, toto je ovšem zřejmě poslední možnost, jak na příspěvek dosáhnout.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Odběry a hodnocení množství olova ve vodě

Dotace se týká výměny olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území České republiky. Podmínkou je zjištěné množství vyšší než 10 μg/l olova v litru pitné vody u daného spotřebitele. Odběry a hodnocení množství olova ve vodě provádí autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř a na opravu musí oprávněná osoba zpracovat technické řešení s rozsahem a technologickým postupem opravy a s předběžným položkovým rozpočtem.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Výpis z katastru nemovitostí

Dotace se poskytuje na financování prací formou oprav, které mají neinvestiční charakter nebo nevedou k technickému zhodnocení stavby. K formuláři žádosti se přikládá  potvrzující vlastnictví domu, originál protokolu dokládající výsledky uvedeného monitoringu olova (ne starší 10 měsíců) a výše zmíněné dokumenty.

Více na www.mmr.cz.

text: Petr Saulich, foto: archiv