Současné technologie nabízejí mnoho způsobů, jak snížit domácí účty za energie. Seznamte se s těmi, které šetří přírodu a jsou již běžně dostupné pro domácí použití. Volba vytápění úzce souvisí s energetickými vlastnostmi domu. Proto je nezbytné při výběru topného sy stému zohlednit konkrétní podmínky v budově. Ekologie souvisí také s minima lizací dodávané energie, proto je rozumné vyřešit úniky tepla pláštěm budovy, například vhodným zateplením či volbou nebo rekonstrukcí oken.