Vysoké ceny elektřiny způsobují, že elektrické vytápění považujeme za nejméně výhodné a rentabilní. Rostoucí obliba nízkoenergetických staveb však ukazuje, že ne vše musí být
takové, jak se zdá.