Jako architekt velmi často čelím požadavkům klientů na ozvláštnění fasád jejich domů. Touží dům něčím ozdobit. „Proč?“ ptám se a argumentuji výrokem architekta Adolfa Loose: „Všecko, co je nápadné, platí v dobré společnosti za hrubé a nepřípustné.“ Nebo také: Váš dům tu zajisté nebude stát proto, aby se od svého okolí co nejvíce lišil. Fasáda není pro mnohé jen tváří domu, nýbrž spíše jeho mejkapem.