Spolupráce s architektem při realizaci stavebního záměru má nemálo výhod, především možnost individuálního návrhu „na míru“. Než se ale do projektování naplno pustíte, budete si muset upravit vzájemná práva a povinnosti, což by mělo ústit v uzavření smlouvy.