Když se 12. srpna 1431 Prokop Holý na shromaždišti husitských vojsk u Berouna dozvěděl, že Domažlice jsou obleženy křižáky, na nic nečekal a zavelel k pochodu. Za dva dny urazilo jeho vojsko 80 km. Husitský chorál pak účastníky čtvrté křížové výpravy natolik vyděsil, že se nestačili ani spakovat a utekli až do Norimberku. Ideový vůdce této 4. kruciáty, kardinál Giuliano Cesarini, prý tady u Domažlic definitivně nazřel, že husity nelze porazit.