Kalkulátor na nových stránkách www.lite-smesi.cz navrhne správnou tloušťku litého potěru z nabídky skupiny Českomoravský beton. Správnou tloušťku lité podlahy ovlivňuje několik parametrů. Fakt, zda bude v konstrukci podlahy instalováno podlahové vytápění nebo ne, je jen jedním z nich. Kromě něj je třeba zohlednit požadované zatížení podlahové konstrukce a uvažovanou pevnostní třídu; v případě plovoucích potěrů i tloušťku a stlačitelnost izolační vrstvy pod litou podlahou.

Produktový web ČMBMinimální tloušťku podlahy z litých potěrů ANHYMENT® a CEMFLOW® od skupiny Českomoravský beton navrhne „Kalkulátor tloušťky litého potěru“, pomocník umístěný na nových stránkách www.lite-smesi.cz. Na novém webu může zájemce shlédnout také instruktážní video k pokládce litých podlah nebo využít obsáhlou knihovnu, která poskytuje materiály týkající se nejen litých potěrů, ale i všech dalších značkových produktů skupiny Českomoravský beton. Z www.lite-smesi.cz je možno zaslat poptávku nebo se obrátit na nejbližší betonárnu, kterou si zákazník jednoduše vyhledá v přehledné interaktivní mapě.

Díky technologii tzv. litých podlah je možné dosáhnout perfektně rovných podlahových ploch s vynikající pevností již během pár hodin.  V nabídce skupiny Českomoravský beton je pro lité podlahy určen buď litý anhydritový potěr ANHYMENT® nebo cementový litý potěr CEMFLOW®. Oba postupy umožňují rychlou realizaci podlahové plochy (až 1500 m2/den, resp. 1000 m2/den). Pro dlouhou životnost podlahy je důležité dodržet správnou tloušťku potěru, s jejímž výpočtem pomůže „Kalkulátor tloušťky litého potěru“, který najdou zájemci na www.lite-smesi.cz, a to na mikrostránkách litých potěrů ANHYMENT® a CEMFLOW®, dvou z celkem deseti značkových produktů skupiny Českomoravský beton.

Kalkulátor usnadní volbu správné tloušťky

ANHYMENT, litý potěr na bázi síranu vápenatého, umožňuje snížení podlahové vrstvy až na 3,5 cm nad teplovodním nebo elektrickým vytápěním, což umožňuje rychlejší průchod tepla. Kalkulátor navrhne zákazníkovi základní tloušťku litého potěru po zadání požadovaných parametrů podlahového souvrství z projektu. Například u běžného rodinného domku pro plovoucí potěr zadá zákazník užitné zatížení podlahy max. 150 kg/m2 (do 1,5 kN/m2), tloušťku izolační vrstvy 30 mm, její stlačitelnost do 3 mm a požadovanou pevnostní třídu F4. Kalkulátor mu poté vypočte doporučenou tloušťku litého anhydritového potěru ANHYMENT, v tomto případě doporučí tloušťku min. 35 mm. Nepostradatelný bude Kalkulátor u méně standardních realizací, jako jsou podlahy s vyšším požadovaným zatížením nebo třeba nízkoenergetické domy. Při vyšší pevnostní třídě litého potěru se snižuje jeho navržená tloušťka.

Ilustrační fotografieANHYMENT je ideální pro „sušší“ podlahové plochy a prostory s podlahovým vytápěním. Díky výborné tekutosti dokonale obtéká trubky podlahového topení. Jeho předností je vysoká pevnost, minimální roztažnost i fakt, že nepraská a nedeformuje se. Díky menší tloušťce podlahy se navíc snižuje zátěž stropní konstrukce. Doba potřebná k prohřátí podlahové vrstvy ANHYMENTU jsou necelé dvě hodiny.

U cementového potěru CEMFLOW činí základní tloušťka litého potěru 50 mm, při realizaci podlahového vytápění je to 40 mm nad trubkami podlahového topení. CEMFLOW, potěr na bázi cementového pojiva, se uplatní při rekonstrukcích i v novostavbách, včetně prostorů s vyšší vlhkostí jako jsou garáže, sklepy, wellness prostory apod. Vzhledem k tomu, jej lze doporučit také při realizaci podlahy v dřevostavbě díky kratší době potřebné na vyschnutí vrstvy.

Videa a kompletní informace ke stažení

Lité podlahy i jejich správnou pokládku přiblíží zájemcům instruktážní video umístněné na www.lite-smesi.cz. Kromě toho jim nový web poskytne kompletní informace a podklady o litých potěrech z nabídky skupiny Českomoravský beton. Mikrostránky ANHYMENT i CEMFLOW obsahují na jednom místě veškeré informace, včetně možnosti stažení ceníků, produktových a technických listů i schémat. Na obou produktových stránkách je uveden kontakt na konkrétního obchodníka, který zodpoví veškeré dotazy, a navíc i na odborníka pro pokládku. Hlavní strana prezentace nabízí kontakty na všechny betonárny, které jsou zobrazeny v interaktivní mapě. Samozřejmostí je také možnost zaslání poptávky na vybraný značkový produkt nebo službu přímo z www.lite-smesi.cz. Odpověď garantuje výrobce do 48 hod.

Ilustrační fotografieModerní materiály pro lepší stavění

Prezentace na www.lite-smesi.cz zastřešuje nejen lité potěry, ale i osm dalších značkových produktů skupiny Českomoravský beton, například barevný beton Colorcrete, lehce zpracovatelné až samozhutnitelné betony Easycrete, čerstvé maltové směsi Malmix, cementové lité pěny Poriment a další. Prezentace navazuje na obchodní web www.transportbeton.cz, logicky jej rozšiřuje a poskytuje tak zákazníkům kompletní nabídku produktů a služeb skupiny Českomoravský beton.

Cílem nových stránek www.lite-smesi.cz je spokojený návštěvník, který rychle najde to, co hledal, byť si v danou chvíli nic neobjedná. Na místo, které je informačně hodnotné a zároveň přívětivé k uživateli, se určitě rád vrátí.

logo MessengerPoslat Messengerem