Málokdo ví, že prvním producentem minerálních vat byla sama příroda. Na Havajských ostrovech, v blízkosti činných sopek, vymršťuje probublávající magma na povrchu země kapky ve žhavém stavu, a pokud současně fouká i silný vítr od moře, pak účinky síly větru a prudké ochlazení napomáhají vzniku izolačních vláken.