Spalinová cesta vede od kouřového hrdla spotřebiče paliv přes kouřovod až k vyústění komína. Na jejím provedení závisí nejen hospodárnost vytápění, ale také požární bezpečnost.