Domy lze dělit podle různých kritérií, mimo jiné i na jednopodlažní či vícepodlažní. Jednotlivá podlaží od sebe dělí stropní konstrukce, zajišťující také prostorovou tuhost stavby.