Vzhled domu je ovlivňován mnoha faktory, ale materiál použitý na fasádu má prvořadý význam. Výběr je veliký, možnosti takřka neomezené.