Mnohým škodám způsobeným povodněmi bude nově možné předejít. Společnost Ekonomické stavby přichází s novou generací protipovodňových domů. Díky speciální konstrukci, na které je dům postaven, se obytná plocha nachází výše než u klasických domů a v případě povodně nehrozí přímé riziko zatopení obytných částí. Výhodou nového konceptu je i vznik prostoru pod domem, který je možné využít na stání pro automobily či jako rozsáhlý úložný prostor.

Vizualizace nové generace protipovodňových domů. Zdroj. Ekonomické stavby.Novinkou, kterou společnost přináší na trh, je i bezplatná analýza povodňových map, z nichž je možné pro konkrétní oblast poměrně přesně určit maximální výšku hladiny vody v případě povodní. "Rodinný dům naprojektujeme tak, aby úroveň čisté podlahy sahala minimálně 40 centimetrů nad hladinu stoleté vody," vysvětluje ředitel společnosti David Mencl. Vyvýšením domu vzniká pod stavbou prostor, který je možné využít více způsoby, ať už jako parkovací či skladovací místo. V případě hrozící povodně se prostor vyklidí a majitel domu se tak vyhne škodám na obytném majetku. Součástí stavby může být také prstencovitá terasa kolem domu s přímým přístupem k pozemku.

Podle slov odborníka Jana Černého "ve většině povodňových případů voda obvykle nepřekročí výši několika decimetrů, přesto napáchá obrovské škody na celé obytné ploše domu." A jelikož rizika v současnosti nepředstavují už jen povodně, ale i přívalové deště, které se mohou vyskytnout prakticky kdekoli, je nutné již při plánování výstavby rodinného domu zvažovat potenciální hrozby a možnosti jejich eliminování.

Prvky pasivní ochrany

Vizualizace nové generace protipovodňových domů. Zdroj. Ekonomické stavby.Přirozenou ochranou je vyvarovat se zástavbě v zátopových zónách. V praxi však většinou dochází k pravému opaku. „Vlastnictví půdy je jedna z nejpřirozenějších potřeb člověka, je-li navíc spjata s předky, stává se takřka posvátnou. V případě živelných katastrof je tak přirozené, že lidé hledají pomoc spíše u firem stavebních, nežli stěhovacích,“ komentuje ředitel David Mencl důvody, proč lidé nadále setrvávají v zátopových oblastech i přes opakované poškození jejich majetku.

V těchto oblastech tak společnost pro své klienty připravuje právě prvky pasivní ochrany jako je zvýšený základ domu nad okolním terénem, zídky bránící přívalové vodě nebo různé modelace terénu. Tato opatření sice vyžadují určitou investici, avšak v případě zatopení jsou schopny ochránit majetek mnohonásobně vyšší hodnoty.

Více informací na www.ekonomicke-stavby.cz

logo MessengerPoslat Messengerem