Při hledání optimální dispozice rodinného domu hrají roli především individuální požadavky a představy. Ve starším domě je ovšem vždy třeba začít u věcí, které nelze změnit.