Sprinterské tempo, jímž se dům v pasivním energetickém standardu dostal i v České republice během několika málo roků z čistě akademické půdy až mezi nejširší stavební veřejnost, je pozoruhodné! Rychle se na trhu etablovaly dodavatelské firmy nabízející prvořadě stavbu pasivních domů a vznikly také specializované projekční ateliéry. A rovněž jsou k mání původní typové projekty pasivních rodinných domů.

Důkazem, že i typový projekt pasivního domu může být nejen dokonale funkční, ale dokonce také spontánně oceňovaný, je dům společnosti G SERVIS CZ označovaný jako GS Pasiv 3. Ten získal už v roce 2009 ocenění České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě za architektonicky přitažlivé řešení rodinného domu v rámci soutěže Český energetický a ekologický projekt /Česká energetická a ekologická stavba. GS Pasiv 3 zaujal porotce v konkurenci celkového počtu 56 přihlášených objektů.G SERVIS CZ dlouhodobě zkoumá nové možnosti i trendy v oboru rodinný dům a samozřejmě se snaží rychle reagovat na požadavky, potřeby a možnosti svých klientů. Nepřekvapuje, že právě v jeho nabídce se typové projekty pasivních rodinných domů objevily nejen velmi rychle, ale také v široké škále variant možného výběru. Mimochodem – i tady se jasně projevuje vysoká míra profesionality týmu projektantů společnosti G SERVIS CZ. Pokud dnes odborníci tvrdí, že rodinný dům v pasivním energetickém standardu bude už velmi brzy nutné chápat jako samozřejmost, tak lze říci, že společnost G SERVIS CZ už několik roků jedná v tomto duchu.

Definované skutečnosti

Zásady navrhování pasivního domu jsou dávno definované. Jeho situování by mělo vždy vycházet z parametrů konkrétního pozemku. Tvar, poloha na parcele vůči oslunění pozemku a charakter vnitřního uspořádání totiž mají podstatný vliv na konečnou energetickou bilanci objektu. Energetickou náročnost ovlivňují pochopitelně i nadmořská výška a specifické místní klimatické vlivy obecně.

Společnost G SERVIS CZ v případě každého typu pasivního domu nabízí zájemcům i jeho nízkoenergetickou variantu. Za cenu budoucího o něco náročnějšího provozu domu, je nabízena jistá úspora při jeho budování. Rozhodování asi pro většinu stavebníků nebude úplně lehké, ale nemusejí v tom zůstat sami. G SERVIS CZ jim nabízí také službu nazvanou Zeptejte se projektanta… Právě ve spolupráci s ním, by měl každý zájemce o projekt dojít ve zcela konkrétních případech k jejich optimálním řešením.Pokud jde o těleso domu, je určující optimální poměr ochlazované plochy vůči vnitřnímu objemu. Tuto podmínku dobře splňuje krychle či ležatý kvádr a praxe jejich používání potvrzuje. Rozhodně je nutné eliminovat zbytečné výstupky z obvodových stěn domu a navrhnout mu jednoduchý tvar střechy, vhodně orientovaný vůči světovým stranám. Správný tvar střechy je také důležitý pro instalaci solárně termických, či fotovoltaických panelů, které do pasivního domu bezpochyby patří.

Další zásadou je nekomplikované a dobře čitelné vnitřní členění. Dispozice by měla být důsledně dělena do tepelných zón. Obytné místnosti jsou tedy orientované na jih, chodby, schody, koupelny a WC bývají zase situovány na slunci odvrácené straně. Vstup je nejčastěji navrhován ze severu. Žádoucí je soustředit rozvody vody i odpadů na jednu, maximálně dvě stoupačky. Pokud má dům garáž a další hospodářské prostory, jsou nevytápěné a tepelně oddilatované od hlavního objektu, umístěné z neosluněné strany.

Klíčovým prvkem pasivních staveb je účinná tepelná izolace obvodového zdiva. Ta se rozhodující měrou podílí na tom, aby nutnost vytápět byla pokud možno minimální. Kdo se chystá stavět jakýkoli nový rodinný dům, nejen v pasivním energetickém standardu, rozhodně by neměl opomenout snížit jeho energetickou náročnost právě kvalitou obvodového pláště.

A konečně - i pasivní rodinný dům se samozřejmě musí líbit! Jeho obyvatelům a rovněž kolemjdoucím. Provozně musí být vyřešen tak, aby se v něm dobře bydlelo. Rovněž v případě domu v pasivním energetickém standardu pochopitelně platí, že koncepce, podoba a dispoziční řešení prvořadě musejí vyhovovat lidem, kteří v objektu budou žít. Extrémně nízká energetická náročnost rodinného domu je sice nanejvýš ušlechtilou kvalitou, ale vždy pouze vítanou nadstavbou k samozřejmému pohodlí a vysoké užitné hodnotě.

Kladné body typovému projektu

Dům s typovým označením GS Pasiv 12 je v nabídce společnosti G SERVIS CZ jednou z novinek letošní nabídky. Jedná se o bungalov, a jak známo, u staveb tohoto typu je dosažení pasivního energetického standardu obtížnější, než třeba v případě dvoupodlažních rodinných domů. Bungalov má při stejné podlahové ploše výrazně větší plochy základové desky a střechy, což konečnou bilanci zisků a ztrát poněkud komplikuje… Zároveň však bungalov patří k nejžádanějším typům domů, takže v tomto případě právě pasivní standard se nepochybně stane velmi vítanou kvalitou.Kdo se nad uvedenými skutečnostmi hlouběji zamyslí, musí dojít k závěru, že typový projekt rodinného domu dokáže všechny nutné požadavky kladené na pasivní dům spolehlivě splnit. A navíc bude i tady platit, že typové řešení projekční části realizace pasivního domu přinese stavebníkovi podstatné finanční úspory.

Samotný proces stavby pak přinese typovému projektu pasivního domu další kladné body! Praktické počínání na staveništi musí zásadně provázet systémový přístup. Rodinný dům v pasivním energetickém standardu se rozhodně nemůže stát náhodnou sestavou byť dokonalých materiálů, projekt žádá od autora vysokou míru znalostí i zkušeností. Je nezbytné zvažovat přínos i případné zápory každého prvku konstrukce a vybavení domu, mít zažité rozhodující technické parametry používaných výrobků a umět odůvodnit jejich praktický přínos celku.

Pokud má dům v pasivním energetickém standardu bezchybně fungovat, vyžaduje jeho stavba péči, jaká se proti běžnému počínání stavebních dělníků nachází kvalitativně o několik tříd výše. Realizaci pasivních domů v případě specializovaných dodavatelů provádějí ověřené a certifikované stavebně montážní firmy, jejichž pracovníci absolvovali školení zaměřená nejen na přesné zvládnutí příslušných technologií, ale i na pochopení podstaty jejich fungování. A tito lidé vědí, že jakákoli improvizace a vlastní tvořivost, jinak na stavbách všeho druhu jevy po staletí zcela obvyklé, jsou u staveb pasivních domů naprosto nepřípustné.

Může si opravdu někdo myslet, že v případě individuálně pojatého stavení dojde v tomto směru k důslednější akceptaci uvedených požadavků, než při realizaci typového domu, často navíc mnohokrát opakované?

Optimální řešení konkrétních případů

Společnost G SERVIS CZ uvádí v aktuálním vydání svého katalogu celkem 15 typových projektů rodinných domů v pasivním energetickém standardu, další dva typové objekty jsou dokonce koncipované jako „aktivní domy“, tedy produkují samy o sobě více energie, než kolik jí dokážou spotřebovat. Ceny pasivních domů postavených na klíč jsou pochopitelně vyšší, než ceny srovnatelných staveb ve variantě domu „pouze“ energeticky úsporného.Společnost G SERVIS CZ uvádí v aktuálním vydání svého katalogu celkem 15 typových projektů rodinných domů v pasivním energetickém standardu, další dva typové objekty jsou dokonce koncipované jako „aktivní domy“, tedy produkují samy o sobě více energie, než kolik jí dokážou spotřebovat. Ceny pasivních domů postavených na klíč jsou pochopitelně vyšší, než ceny srovnatelných staveb ve variantě domu „pouze“ energeticky úsporného. Společnost G SERVIS CZ však v případě každého typu pasivního domu nabízí zájemcům i jeho nízkoenergetickou variantu. Za cenu budoucího o něco náročnějšího provozu domu, je nabízena jistá úspora při jeho budování. Rozhodování asi pro většinu stavebníků nebude úplně lehké, ale nemusejí v tom zůstat sami. G SERVIS CZ jim nabízí také službu nazvanou Zeptejte se projektanta… Právě ve spolupráci s ním, by měl každý zájemce o projekt dojít ve zcela konkrétních případech k jejich optimálním řešením.

Kontakt

www.vybersidum.cz

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem