Rozhodnutí přejít od zažité koncepce nízkoenergetického stavění k pasivnímu není ani tak technickou, jako spíš principiální otázkou. Dům se přece primárně nestaví proto, aby byl pasivní, ale aby skýtal kvalitní, zdravé a úsporné bydlení.