Důležitým prvkem architektury fotovoltaických elektráren jsou regulační prvky, které se starají o ideální distribuci a lepší využití vyrobené elektřiny.