Zatímco vlhkost novostavby je zcela přirozenou záležitostí, mokré konstrukce staršího domu představují problém. Vyžadují neprodlené odhalení příčiny a volbu adekvátního opatření.

Nežádoucí dlouhodobé působení vody a vlhkosti na stavební konstrukce a materiály totiž způsobuje jejich rozsáhlé a nevratné změny. Jde především o narušení fyzikálních vlastností (pevnosti, pružnosti a tepelné, elektrické i akustické vodivosti atd.) a chemického složení (vznik a transport vodou rozpustných solí do struktury materiálu, sekundárně způsobujících vznik degradačních krystalizačních sil). Smáčené, vlhké nebo mokré povrchy jednoznačně avizují mnoho starostí.

celý článek