Se zvětšujícím se podílem prosklených ploch na fasádách domů roste potřeba vybrat okna s dostatečnými tepelněizolačními vlastnostmi.