Slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie, k němuž má každý přístup a který nemá dopad na životní prostředí. O slibné budoucnosti využití solárních panelů pro rodinné domy už dnes nikdo nepochybuje. Otázek je ovšem stále mnoho, například jaké jsou možnosti integrace tepelných kolektorů do střešního pláště.