Jistě znáte černé kontejnery s oranžovým víkem, do nichž nejspíš i vy ukládáte tetrapaky neboli kartonové obaly od mléka, mléčných výrobků, ovocných šťáv, vín a dalších výrobků. Možná ale nevíte, že z těchto kontejnerů pochází výchozí surovina pro zajímavý stavební materiál.

Recyklací tetrapaků vzniká ekologický materiál Flexibuild, jehož využití je široké – dají se z něho stavět rodinné domy, bytové domy, rekreační objekty, administrativní budovy, budovy občanské vybavenosti, logistické a skladové objekty včetně nástaveb a vestaveb. Stavební systém Flexibuild umožňuje již ve standardním provedení dosažení parametrů nízkoenergetické stavby a s odpovídajícími technologiemi i výstavbu pasivních domů.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

celý článek