Mezi odborné profese, které mají vliv na zdárnou přípravu i průběh stavební činnosti, patří lidé sestavující rozpočty – tzv. rozpočtáři. Jedním z odborníků, kteří vnáší do financování stavební činnosti řád a pořádek, je rozpočtář Ivo Barták.