Výplně otvorů v nízkoenergetických a pasivních stavbách jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňujících správný koncept celé budovy. Pokud je střešní okno do těchto objektů navrženo, musí být skutečně velmi pečlivě vybráno s ohledem na celkové tepelně - technické parametry.