Je to jako u člověka - ať chceme nebo ne, první dojem si o druhém utváříme podle šatů. Také u domu vnímáme nejprve jeho fasádu a podle ní posuzujeme jeho obyvatele a jejich vlastnosti.