Dilema, které řeší na počátku svých úvah o bydlení snad každý. A vlastně to tak úplně není dilema, nýbrž trilema: architekt, katalog, nebo – za třetí – stavební inženýr či technik činný ve výstavbě. První řešení zatím u nás prohrává na body. Podíl katalogových řešení stoupá, neboť domy takto nabízené mají čím dál vyšší kvalitu. Většina rodinných domů u nás ovšem pořád vzniká třetím způsobem. Pojďme si dnes popovídat o těchto možnostech trochu zevrubněji.