Společnost G SERVIS CZ jde svým klientům vstříc komplexním návrhem řešení pozemku, na němž je nový dům stavěn. Jde o plány zahradních úprav, různých možností užití drobných staveb na parcele, její oplocení a další zásahy do mnohdy zcela holého prostoru.

Navíc ideálních parcel ubývá, dnes se spíše staví na pozemcích majících nějaká specifika, takže jde často o postupy, které jsou v jistém směru limitované. O pravidelném pozemku, který vlastně představuje jakýsi ideál, jsme zde už psali, takže se v tomto případě zastavíme u parcely se silnou převahou délky nad šířkou, tedy parcely úzké.

Sedm metrů minus

Se společností G SERVIS CZ stavebník získává naprosto věrné představy o budoucí podobě prvků umístěných na parcele zásluhou dokonalé vizualizace.Pokud je pozemek příliš úzký, musí stavebník počítat i s nepříliš širokou stavbou. Takto lapidárně lze vyložit fakt, že na každém stavebním pozemku musejí být dodržené takzvané odstupové vzdálenosti dané příslušnou vyhláškou. Ta jasně stanoví rozmezí mezi stavbami a definuje vzdálenosti od hranic pozemku. I když praktické naplněné tohoto předpisu bývá v praxi nejednou poznamenané výjimkami, počítejme pro jednoduchost výkladu s tím, že je třeba zachovat vždy celkový sedmimetrový odstup od sousedních domů. Tedy umístit stavbu nejméně 3,5 metru od hranice parcely, tedy od jejího plotu.

Pro názornost uvažujme o osmisetmetrovém stavebním pozemku, a když má být v praxi úzký, stanovme jeho rozměry například na 17 x 47 metrů. Nutné odstupové vzdálenosti nám po jejich odečtení velí pro šířku stavby počítat s maximálním rozměrem 10 metrů. Pokud se stavebník nechystá vystavět dům mimořádně rozlehlý, nebo neplánuje postavit velký bungalov, neměl by se zásluhou tvaru parcely dostat do problémů. Zvlášť pokud mu budou přát další podmínky, hlavně vhodný přístup z přilehlé komunikace a příznivé oslunění parcely.

Příklad z praxe, kdy architektka společnosti G SERVIS CZ řešila celkové pojetí konkrétní úzké parcely, na níž stojí typový dům Aktiv House 2, by příkladnému zadání (17 x 47 m) vyhovovala. Vzpomínaný dům má zastavěnou plochu 13,25 x 9,52 m.

Úpravy přírodě blízké

Úzký pozemek, stáníV případě úzkých pozemků je obecně k potlačení jejich tvaru potřeba vkládat do plochy příčné prvky, které neumožní přehlédnout zahradu z jednoho místa celou. Zásluhou takového řešení se pozemek opticky zvětší. I když se nacházíme na pozemku poměrně dlouhém a úzkém, podařilo se architektce vytvořit prostředí, kde čtyřčlenná rodina nachází veškeré potřebné soukromí. K docílení žádané intimity bylo potřeba v horní části zahrady založit porost vytvářející křivolaká zákoutí. To ostatně plně splňovalo i představy klienta, který upřednostňoval přírodě blízké zahradní úpravy, dominovat měly domácí dřeviny. Výslovným přáním dokonce bylo, aby na zahradě hnízdili ptáci, což se povedlo. Pomáhají tomu samozřejmě i budky a krmítka.

Opakováním určitých prvků dochází v zahradní ploše k žádané symetrii a rovnováze. Tím je odvedena pozornost od tvaru pozemku. Hlavním cílem architektky bylo vytvořit rodině prostředí originální a reprezentativní. Obklopila tedy dům Aktiv House 2 předzahrádkou s garážovým stáním pro dvě auta a za domem vytvořila další upravenou plochu s terasou a bazénem vybaveným protiproudem. Aby bylo místa maximálně využito, je bazén otočen o devadesát stupňů. Rodina upřednostňuje polostín, plné slunce v letních dnech směřuje právě jen na terasu a do okolí bazénu.

Koordinované situování všech dalších uvažovaných prvků, vše umístěno v závislosti na jejich fungování a lokálních podmínkách místa, ušetří spoustu času, energie a hlavně peněz.Osázení pozemku a plocha trávníku splňují požadavky majitelů na praktičnost a snadnou údržbu. Zahrada je rozdělena na zónu okrasnou a užitkovou. Vyšší vegetace pomáhá orientovat pohled návštěvníka omezeným prostorem. Na stinné místo pozemku se vešel malý altán. Má moderní kabát a stojí v rohu parcely. Plot je složený částečně z gabionu, živých prvků a drátokošů. Pozemek oživují zpevněné chodníčky, které jsou místy nahrazeny nášlapy z kamene a dřeva. Na zahradě absentují malé plochy trávníků, které se špatně udržují.

Kousek hor doma

Úzký pozemek, Activ HouseUrčitou raritou je horská scenérie u terasy, která ladí s životním stylem rodiny. Majitelé domu patří k milovníkům horolezectví, a tak si přáli u domu vytvořit zákoutí, které jim má připomínat atmosféru oblíbeného prostředí.

Ale co je nejdůležitější: Zásluhou komplexního řešení pozemku získali stavebníci od společnosti G SERVIS CZ nejen projekt vybraného domu, ale také přesnou představu o potenciálu, který má jejich parcela. Koordinovaný postup řešení pozemku, tedy situování domu, pojetí zahrady a začlenění všech dalších potřebných prvků, vše navíc pojato v závislosti na jejich plynulém fungování a podmínkách místa, šetří čas, energii a hlavně peníze. Navíc zásluhou dokonalého zpracování vizuální podoby vybraného řešení dostane stavebník o budoucí podobě okolí svého domu velmi věrné představy.

Kontakt

G SERVIS CZ, s.r.o.
Zákaznická linka 568 845 000
E-mail gservis@gservis.cz

Chcete se dozvědět více informací? Navštivte www.vybersidum.cz.

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem