Pojmy jako „trvale udržitelné stavění" a „pasivní dům" přišly do módy a často se používají i tam, kde nejsou na místě. To ale neplatí pro unikátní domy Model Home 2020, které ukazují, jak využít moderní technologie k vytvoření útulného ekologického bydlení. Jeden z nich, Sluneční dům, byl právě otevřen nedaleko od Vídně.