Během několika roků se společnosti G SERVIS CZ podařilo nejen pozitivně ovlivnit názor veřejnosti na typový projekt rodinného domu, ale zásadním způsobem také změnila kritéria pro posuzování kvalit onoho projektu, stanovila mechanizmus výběru vhodného typu domu, definovala okruh i šíři podávaných informací a dokonce dnes už určuje také ceny, které tohle všechno provázejí!

Ze všech popsaných skutečností těží potenciální stavebník rodinného domu. A jemu je také určeno nové vydání přehledu nabízených produktů a služeb společnosti G SERVIS CZ – Rodinné domy 2013.

Rodinné domy 2013

Titulka katalogu G Servis

18. vydání katalogu společnosti G SERVIS CZ, 506 stran, celkem 1100 domů, 50 novinek, nabídka individuálně řešených projektů, výběr projektů drobných staveb a plotů, nízkoenergetické varianty domů, nové položkové rozpočty, 3D obrázky a prostředí, MARKER pro rozšířenou realitu, QR kódy pro rychlý přístup k mobilnímu webu a mnoho užitečných rad.

Cena katalogu je 199 Kč, poštovné 120 Kč.

O kategorii dál

Jestliže obecně bývá zvykem v případě nabízení typových projektů rodinných domů předkládat zájemcům katalog, v tomto případě jsme o kategorii dál. Společnost G SERVIS CZ jde stavebníkům vstříc mimořádně rozsáhlou publikací, v níž je obsažena nejen více než tisícovka možných řešení stavby rodinného domu, ale s malou nadsázkou i stejné množství užitečných rad, jak si v tomto často poměrně složitém procesu počínat.

Tvůrci publikace správně kalkulují s názorem, že rodinný dům drtivá většina lidí staví nanejvýš jedenkrát za život, že to pro každého zároveň obvykle bývá největší životní investice a že tedy stavbě předcházející proces rozhodování musí charakterizovat velmi dlouhodobý zájem o všechno, co s ní souvisí. Takže v tomto případě si přijdou na své stavebníci nalézající se v nejrůznějších stadiích rozhodování. Ti, co už jsou schopni vybírat konkrétní typ domu, i jedinci teprve řešící zásadní koncepční otázky.

Zmíněné koncepční otázky se týkají nejen ujasnění si názoru, co vlastně chci a potřebuji, ale také zodpovězení spousty otázek týkajících se financování stavby, uspořádání vnitřních dispozic domu, výběru stupně energetické náročnosti budovy, volby konstrukčních materiálů, technologií a vybavení domu, i mnoha dalších skutečností. V těchto kapitolách je v tomto případě dodavatel projektu investorovi nikoli jen pouhým obchodním partnerem, ale bez nadsázky také rádcem. Společnost G SERVIS CZ se snaží naplnit představy každého investora a navíc mu ušetří nemalé finanční prostředky. Stavebník má také jistotu, že ho při realizaci samotné stavby nečeká žádné nemilé překvapení, že všechno bude probíhat podle předem dokonale připraveného scénáře.

Do zmíněných scénářů dnes ze strany společnosti G SERVIS CZ patří i nabídka komplexního řešení celé parcely, včetně oplocení. Tak se lze seznámit s reálnou podobou celého širšího okolí rodinného domu už dávno předtím, než objekt bude stát. Výstupem je optimální rozvržení pozemku se zakreslením všech objektů a následná modelace až do fáze fotorealistických vizualizací.

Rozšířená realita

Jednotlivým projektovým studiím jsou v publikaci Rodinné domy 2013 věnované samostatné stránky a vždy mají formu vizualizace konečné podoby, několika pohledů, jednoduchých půdorysů, základních technických dat a krátkého popisu. Jenomže to je teprve základ, od něhož se lze dostat mnohem dál. Publikace společnosti G SERVIS CZ Rodinné domy 2013 už na titulní straně avizuje novinku – rozšířenou realitu pro mobilní zařízení čtenářů.

Jiří Maňák, obchodní ředitel společnosti G SERVIS CZS pomocí mobilu či tabletu je možné, obrazně řečeno, skutečně vkročit daleko za vstupní práh vybraného domu. Hovoří o tom obchodní ředitel společnosti G SERVIS CZ Jiří Maňák: „Trojrozměrné obrázky a 3D prostředí našich rodinných domů patřily již ke standardu minulých vydání našich katalogů, a tak jsme se rozhodli v nabídce realistických představ posunout se zase poněkud výš prostřednictvím rozšířené reality. Termín Augmented reality a jeho zkratka AR, jsou dnes ostatně čím dál frekventovanější a faktické používání komunikací tohoto typu přináší až fantastické výsledky. Rozšířená realita totiž umožňuje zobrazování modelů projektů v mobilních zařízeních. Skutečnost snímaná kamerou je doplněna o vybraný model, který reaguje na pohyby a směry otáčení. Každý si může prohlédnout dům přesně tak, jak chce. Otočí si ho, jak potřebuje, prozkoumá pohled, který ho zajímá. Postačí si pouze ve svém Google Play nebo App Store stáhnout free aplikaci DOMY G SERVIS. Potěšující informaci mám v těchto souvislostech pro všechny „tabletáře“, jimž bude tento režim rovněž fungovat. Právě pro ně jsme připravili aplikace pro systém iOS i Android. V katalogu používané QR kódy zájemce během chvilky přesunou ze stránek fakticky prohlíženého katalogu k doplňujícím informacím na naše mobilní webové stránky. Na nich si pak lze vlastně kdekoliv snadno prohlédnout kompletní nabídku našich domů.“

Standard za jednotnou cenu

Katalogová nabídka společnosti G SERVIS CZ Rodinné domy 2013 přináší i další novinky. Především byly sjednoceny ceny dodávaných projektových kompletů. Bez rozdílu, zda se jedná o dům více či méně konstrukčně složitý, větší či menší, stojí aktuálně 26 800 Kč.

G SERVIS Aktiv HouseA ještě další zastavení u financí: Jednou z mála skutečností, o nichž snad šlo v rámci diskuzí nad katalogy společnosti G SERVIS CZ v minulých letech polemizovat, se stával místy až příliš vlídný odhad orientační ceny zvoleného domu formou dodávky domu na klíč, či dodávky jeho hrubé stavby. Bylo možné slýchat povzdechy typu „dům je to pěkný, ale za tyhle peníze ho postavit nepůjde…“ Doba se mění, ceny určuje trh a momentálně vládnoucí fakt, že je stavěno méně domů než v minulých letech, se odráží i v podmínkách pro nové investory. Pokud si dají práci s hledáním dodavatele formou jednoduchého výběrového řízení, nepochybně svůj vysněný domov aktuálně pořídí za cenu menší, než jakou, co by orientační, uvádí jejich dodavatel projektu.

Další informace a objednávky na www.vybersidum.cz.

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem