Zeptejte se, na co chcete – vyhledáme pro vás odborníka, který váš dotaz zodpoví. Tentokrát se ptáte na povolení ke stavbě terasy.

Problém

U chaty ve svahu buduji obyčejnou dřevěnou, nezastřešenou terasu o rozměrech 3 × 6 m se zábradlím, postavenou na konstrukci z trámů, která bude ukotvena do zděných základů chaty. Je na to nutné ohlášení? Podle mě ne, protože stavební zákon v části čtvrté, § 103 vyjmenovává stavby a práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, a řadí sem i stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky. Ale jak je to s územním rozhodnutím? To musím mít, nebo také ne?

S pozdravem, Eva Jansa 

Řešení

Máte pravdu – „drobné stavby“, které jsou uvedeny v § 103 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“) skutečně nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Má to ale háček. S příchodem „nového“ stavebního zákona platného od 1. 1. 2007 byla o tom, co by měl přinést, publikována spousta nepravd a polopravd.

Jednou z polopravd je i to, že stavby, které jsou uvedeny ve výše zmíněném § 103 stavebního zákona, nebudou ke svému realizování vyžadovat žádné povolení a bude je možné vybudovat „jen tak“. Skutečnost je však zcela jiná. Stavební zákon obsahuje § 96, který řeší povolování staveb v rámci tzv. „územního souhlasu“. Tímto institutem stavební zákon určil, že místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (viz rámeček dole).

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Pokuta až 500 000 Kč

Což v praxi znamená, že i drobné stavby, jako jsou například kůlny, přístřešky, pergoly, ploty atd., podléhají povolení – udělení územního souhlasu od vašeho stavebního úřadu. Z vlastní praxe vím o spoustě lidí, kteří na tuto polopravdu doplatili, protože porušení stavebního zákona třeba i z důvodu nevědomosti či nedopatření se trestá nemalou pokutou. Pokuta v případě vámi zamýšlené stavby může podle § 179 písm. b) stavebního zákona činit až 500 000 Kč plus další náklady, které je potřeba vynaložit následně na legalizaci stavby – pořízení projektové dokumentace, správní poplatky apod.

V případě stavby, kterou popisujete, se však obávám toho, že vám k její realizaci nepostačí pouhý územní souhlas, ale že bude ke své realizaci pravděpodobně vyžadovat územní rozhodnutí a stavební povolení. To podle typu konstrukce, což bude záviset na tom, zda bude stavba konstrukčně nebo provozně propojena se stávající stavbou, a podle velikosti půdorysu stavby. Vřele vám proto doporučuji zajít na váš stavební úřad s uvedením konkrétních parametrů vaší stavby a požádat příslušného referenta o vyjádření k této stavbě, například o územně plánovací informaci. Vyhnete se tak případnému postihu ze strany stavebního úřadu.

radí: Michal Lalík, nezávislý stavební odborník (lalik.m@seznam.cz)

logo MessengerPoslat Messengerem