I když většina zjištěných prasklin, menších trhlin a otluků nemusí být nijak zvlášť nebezpečná, dílčí defekty mohou mít vliv na celkový stav budovy i jejích vnitřních parametrů.