Palisády či svahové tvárnice zajistí zahradní terén proti nechtěným posunům zeminy, zároveň učiní zahradu zajímavější.