Na jaře není čas na zahálku: vysévejte letničky i zeleninu, osazujte truhlíky, množte a přesazujte trvalky a hlavně se těšte ze všech projevů probouzející se přírody.